Trung Hòa – Nhân Chính

Mở cửa Thứ 2 – Thứ 7 từ8 a.m. – 6:30 p.m.