Combo Cổng từ an ninh RF01

7,500,000  6,000,000 

Thiết bị bao gồm
+ Cổng từ an ninh Model: HN-RF6020 : 01 bộ
+ Tem từ RF – HN-RF01 : 1000 cái
+ Bộ gỡ HN-RFG502 : 01 cái

Combo Cổng từ an ninh RF01

7,500,000  6,000,000